Quantcast
Pinsala sa Binti na may Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD) - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Medical Specialties
Anesthesiology
Cancer
Cardiology
Dentistry
Emergency Medicine
Gastroenterology
Infectious Diseases
Neurology/Neurosurgery
Nursing Home
Ob/Gyn
Orthopedics
Pathology
Pediatrics
Personal Injury
Plastic Surgery
Psychiatry
Radiology
Surgery
Urology/Nephrology
Account
Administrator Login
Pinsala sa Binti na may Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD) - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Pinsala sa Binti na may Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD)
More Like ThisAdd To Lightbox exhR0028_tgl Enlarge Share
Need Additional Information?

Order by phone: 954-522-2828 or By email: medical@graphicwitness.com
Item #exhR0028_tglSource #1048

Pinsala sa Binti na may Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD) - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng daanan ng pananakit ng RSD, na tinatawag ring Complex Regional Pain Syndrome, or CRPS, simula sa tuhod, sumusunod sa utak, na nag-uudyok ng isang tugong simpatetikong pamamaga ng mga ugat sa binti, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga at pagpapantal. Isang ineksyong nerve block ng anesthetic sa sympathetic chain ganglia sa pook lumbar ay nakakapagbigay ng kaginahawahan mula sa pananakit.

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Pagtistis ng Thoracic Outlet Syndrome
Pagtistis ng Thoracic Outlet Syndrome - exh5121_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Mga Paso sa Balat
Mga Paso sa Balat - exhR0005_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Atherosclerosis
Atherosclerosis - si55550977_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Tusok ng Occipital Nerve Block
Tusok ng Occipital Nerve Block - exh37901b_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Pagsubaybay ng Puso ng Fetus
Pagsubaybay ng Puso ng Fetus - exh4859c_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tiyan ng Babae
Anatomiya ng Tiyan ng Babae - exh6130b_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages: