The Graphic Witness Medical Demonstrative Evidence - http://graphicwitness.medicalillustration.com
Item #: si55550977_pol
Ryciny medyczne przedstawiają przepływ krwi przez prawidłową tętnicę oraz tętnicę zaczopowaną przez płytki i miażdżycę.
NEED ADDITIONAL INFORMATION?
BY PHONE: 954-522-2828 or BY EMAIL: medical@graphicwitness.com
Item #: si55550977_pol — Source #: 1048
Email: medical@graphicwitness.com
All material ©1999 - 2021. All rights reserved.