The Graphic Witness Medical Demonstrative Evidence - http://graphicwitness.medicalillustration.com
Item #: exhR0047_pol
Rycina medyczna kręgosłupa z zaznaczeniem rdzenia kręgowego, trzonu kręgów, dysków międzykręgowych, opony twardej i ogona końskiego, z krzywiznami: szyjną, piersiową, lędźwiową, krzyżową i ogonową, które zostały oznaczone różnymi kolorami.
NEED ADDITIONAL INFORMATION?
BY PHONE: 954-522-2828 or BY EMAIL: medical@graphicwitness.com
Item #: exhR0047_pol — Source #: 1048
Email: medical@graphicwitness.com
All material ©1999 - 2021. All rights reserved.